Kansallista kehittämistä TKI-toiminnan kautta: HealthHub Finland EDIH 

Projektityöntekijä Joonas Tikkanen, KAMK

by juhosalminen
0 comment
Ihmisiä kuuntelemassa luentoa

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) toteuttaa tutkimus- ja kehitystoimintaa Kainuun alueen lisäksi useissa kansallisissa hankkeissa sekä verkostoissa. Yksi näistä on ekosysteeminä toimiva HealthHub Finland-hanke. HealthHub Finland on “European Digital Innovation Hub” (EDIH)- ekosysteemi, joka käynnistyi 2023 alkuvuodesta ja tässä blogissa käsitellään hankkeessa tehtävää työtä ja toimintamalleja, sekä sen tarjoamia palveluja yrityksille.

HealthHub Finland on laaja kansallinen hanke, jota rahoitetaan rahoittavat Euroopan komission Digitaalinen Eurooppa -ohjelma ja Business Finland, Suomen valtion innovaatiorahoituksesta sekä kaupan, matkailun ja investointien edistämisestä vastaava organisaatio. Hankkeessa Kajaanin ammattikorkeakoulun kumppaneita ovat Business Turku, Business Tampere, Oulun yliopisto, Business Oulu, VARHA, FINBB sekä Kuopio Health. Business Turku (entinen Turku Science Park) koordinoi hanketta. KAMK:n osuus hankkeessa on monipuolinen ja se on jo osallistunut useiden tehtävien toteutuksiin hankkeen alusta 2023 alkaen, sekä aiemmin hankkeen valmisteluun. Hankkeessa on ollut paljon ekosysteemin toiminnan organisointiin liittyviä tehtäviä, mutta sittemmin on päästy keskittymään hankkeen ydintoimintaan eli tarjoamaan palveluita ja palvelemaan pk-yrityksiä sekä julkistoimijoita heidän kehitystarpeissaan digitaalisen terveydenhoidon alueella.

Hanke kattaa koko Suomen, joten asiakashankinta sekä asiakaskunta on laaja ja asiakkaita voi tulla myös ulkomailta. Partnerit keskittyvät osaltaan omien alueidensa asiakashankintaan, mutta tarvittaessa palvelevat myös laajemmin erityisosaamisellaan. KAMK on tehnyt suoramarkkinointia vuoden 2024 aikana varsin laajalti Kainuun lisäksi esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja Jyväskylän alueella, joissa ei hankkeen varsinaisia partnereita sijaitse. Osassa tapauksista KAMK toteuttaa itse myös palvelun kuten data-analytiikan testausta. Joissakin tilanteissa saatu aloite siirtyy toisen partnerin palvelutoteutuksen tai yhteistoteutuksen piiriin. Esimerkiksi Business Turun erityisosaamista on teknologiastartup-yritysten yksityisen rahoituksen etsinnän tukeminen ja verkottaminen.

Tilaa HealthHub Finland uutiskirje täältä: Uutiskirje – HealthHub Finland

Viestinnällä palvelut yritysten tietoon

Hankeviestintä ja markkinointi ovat aikaa vievää työtä ja KAMK:n yhtenä vahvuutena on ollut, että vuoden 2024 osalta hankkeessa on ollut kokoaikainen työntekijä erityisesti yritysviestinnän ja palveluliiketoiminnan kehittäjänä. Hankemarkkinoinnin materiaalit on toteutettu yhteisesti konsortion toimesta, joten se on helpottanut aloittamista ja myös lukuisat keskustelut ja hyvien käytänteiden jakaminen ovat vieneet viestintää eteenpäin. KAMK:n hanketiimi on myös panostanut yhteistoimintaan kuten osallistunut eri työpakettien toimenpiteisiin, kirjoittanut hankejulkaisuja sekä jakanut viestintää LinkedIn:ssa, jossa HealthHub Finlandilla on oma tili. Myös aiemmat kokemuksemme hanketyöstä ovat olleet avuksi tämän uuden ekosysteemin suunnittelussa ja käynnistämisessä.

Hankemarkkinointi on paljolti sosiaalisen median ja suoramarkkinoinnin keinoin tapahtuvaa viestintää HealthHub Finland -hankkeessa. KAMK on panostanut myös digiterveyden tapahtumaosallistumisiin sekä ollut mukana hankkeen palveluiden markkinoinnin kannalta merkittävissä HealthHub Finland klinikoissa. Klinikat ovat käytännössä lyhyitä työpajoja, joissa osallistuvalle yritykselle esitellään hankkeen palveluita ja pohditaan yhdessä mitä kautta heidän tavoitteensa esimerkiksi digitaalisen tuotteen kehityksen osalta lähtee aukenemaan ja mikä palvelu sopisi asian edistämiseen, tai mitä yritys yleisemmin seuraavaksi voisi lähteä kehittämään. Palvelu voi olla myös jonkin toisen suomalaisen tai eurooppalaisen EDIH ekosysteemin palvelu ja verkosto on laaja sekä asiantunteva. Tutustu täällä HealthHubin palveluihin: EDIH palvelukatalogi – HealthHub Finland

Kajaanin ammattikorkeakoulun HealthHub Finland-hanketyöntekijä Nahed Al Sadi Kilpailukykyä datasta-tapahtumassa 23.4.2024 Helsingin Pasilassa. (kuva: Nahed Al Sadi) 

KAMK on osallistunut hankkeessa digiterveyden kansallisiin huipputapahtumiin kuten Radical Health-messuille. Oppia on haettu myös pienemmistä tapahtumista, joissa alan uusimpiin tutkimuksiin, palveluihin sekä trendeihin on päästy tutustumaan ja samalla verkostoitumaan edelleen alalla. Kainuussa terveys- ja hyvinvoinnin yritys- ja tutkimustoiminta on edennyt mm. KAMK:n CEMIS-kumppanin Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikön pitkäjänteisen työn kautta.

KAMK:n työ kantaa 

HealthHub Finland tarjoaa digiterveyden parissa toimiville ja alaan liittyville pk-yrityksille sekä julkisorganisaatioille monia palveluja ja asiantuntemusta. Suomessa on jo pitempään panostettu todella vahvasti pk-yritysten kasvun ja digitalisaation tukemiseen ja kyse on nyt siitä, kuinka hyvin osaamme kuunnella heidän tarpeitaan ja toisaalta yritykset huomaavat tukea hakea. HealthHub Finlandin palvelut ovat tuettuja valmiiksi, joten usein pienille yrityksille ei jää lainkaan omavastuuta palvelun hintaan. KAMK tiimille HealthHub on ollut oppimisen paikka, mutta myös koemme, että olemme voineet tarjota siihen aika paljon. Täällä KAMK:ssa pitkään tehty tutkimus, kehitys – ja innovaatiotyö on toiminut hyvänä pohjana tähän kansalliseen TKI-toimintaan.

Yritykset ehtivät vielä hyvin mukaan HealthHub Finland-hankkeeseen. KAMK:n osalta projektipäällikkönä toimii yliopettaja Anas Al Natsheh (FT). Ota matalla kynnyksellä yhteyttä: anas.alnatsheh@kamk.fi

 

HealthHub Finland tarjoaa monialaisia ​​yhteistyömahdollisuuksia yrityksille ja julkisille terveydenhuollon tarjoajille, jotka luovat digitaalisia ratkaisuja ja datavetoista liiketoimintaa terveydenhuollon, lääkekehityksen, lääketieteellisen kuvantamisen, diagnostiikan ja genetiikan aloilla. Hanke on koonnut yhteen huippuasiantuntijoita eri puolilta Suomea auttamaan yrityksiä alentamaan kynnystä uusien terveysdataan perustuvien innovaatioiden luomiselle.  HealthHub Finland kuuluu yleiseurooppalaiseen EDIH-verkostoon, jonka ydintehtävä on rakentaa pk-yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden digitaalista kapasiteettia kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Rahoitus: Euroopan komission Digitaalinen Eurooppa -ohjelma ja Business Finland. Verkkosivut: https://healthhubfinland.eu/ Kajaanin ammattikorkeakoulu on yksi hankkeen kumppaneista.

Artikkelin lähteet:

https://healthhubfinland.eu/fi/healthhub-finland-edih/

You may also like

Leave a Comment