Alueen kehittämistä TKI-toiminnan kautta

Johanna Takanen, KAMK

by juhosalminen
0 comment
Yrittäjät kuuntelemassa luentoa

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet (TKI-hankkeet) ovat keskeisiä välineitä alueellisen kehityksen ja kilpailukyvyn edistämisessä. Niillä on laaja-alaisia vaikutuksia, jotka kattavat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset ulottuvuudet. Artikkelissa käsitellään TKI-hanketoiminnan vaikutuksia alueelle, keskittyen sen roolin mahdollisuuksiin taloudellisessa kehityksessä, osaamisen vahvistamisessa ja innovaatiokulttuurissa sekä kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi kerrotaan Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) TKI- ja hanketoiminnasta.

TKI-toiminta on merkittävä taloudellisen kasvun ajuri. Investoimalla tutkimukseen ja kehitykseen alueet voivat synnyttää uutta liiketoimintaa, parantaa tuottavuutta ja lisätä työllisyyttä. Esimerkiksi teknologiapainotteiset startup-yritykset voivat juurtua alueelle TKI-hankkeiden tuloksena, mikä edistää uusien työpaikkojen syntymistä ja taloudellista monipuolistumista. Lisäksi TKI voi parantaa alueen yritysten kilpailukykyä tarjoamalla niille pääsyn uusimpaan tietoon ja teknologiaan, mikä taas mahdollistaa innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen.

TKI-hankkeet edistävät osaamisen kehittämistä ja jakamista alueella. Ne tarjoavat mahdollisuuksia, joiden kautta mm. yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset ja muut toimijat voivat tehdä yhteistyötä, vaihtaa tietoja ja kehittää uusia ideoita. Lisäksi TKI-toiminta voi vahvistaa alueen innovaatiokulttuuria, kannustaen kokeiluihin ja riskinottoon, mikä on tärkeää kehityksen kannalta.

TKI-hankkeet voivat myös tukea kestävän kehityksen tavoitteita. Ne mahdollistavat uusien, ympäristöystävällisten teknologioiden ja prosessien kehittämisen, jotka voivat vähentää saasteita, parantaa energiatehokkuutta ja edistää kiertotaloutta. Tämän seurauksena alueet voivat edetä kohti hiilineutraaliutta ja kestävämpää tulevaisuutta. Lisäksi TKI-hankkeet voivat tuoda esiin sosiaalisia innovaatioita, jotka parantavat yhteiskunnallista osallisuutta ja elämänlaatua.

KAMK on tunnettu aktiivisesta roolistaan TKI-toiminnassa, joka tukee myös alueellista kehitystä. KAMK keskittyy hankkeissaan erityisesti digitalisaatioon, matkailuun, terveys- ja hyvinvointiteknologiaan sekä älykkäisiin järjestelmiin ja palveluihin. KAMK:n hanketoiminta on suunnattu näiden alojen innovaatioiden edistämiseen, mikä heijastuu lukuisissa EU-rahoitteisissa projekteissa sekä kansallisissa kehityshankkeissa. Merkittävänä tunnustuksena KAMK:n TKI-toiminnan laadusta ja vaikuttavuudesta on se, että korkeakoulu on useampana vuonna sijoittunut opetus- ja kulttuuriministeriön mittareilla mitattuna toiseksi parhaaksi ammattikorkeakouluksi Suomessa. Tämä saavutus korostaa KAMK:n kykyä tuottaa korkeatasoista tutkimusta ja innovaatioita, jotka vastaavat sekä paikallisiin että laajempiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Yrittäjiä kuuntelemassa luentoa

20.3.24 KAMK ja ELY-keskus järjestivät innostavan TKI-aamutilaisuuden, joka kutsui yhteen alueen yrityksiä ja sidosryhmiä. Tilaisuudessa kuultiin uusien rahoitusmallien esittelyitä, ideoitiin sekä tavattiin alueen toimijoita, jotka voivat tukea TKI-hankkeiden toteutusta ja innovaatioita. Monipuoliset keskustelut tarjosivat hedelmällisen maaperän uusien hankkeiden syntymiselle ja olemassa olevien projektien kehittämiselle.

Jos sinulla on mielessä kehittymässä hankeidea, ole matalalla kynnyksellä yhteydessä esim. TKI-johtaja Mikko Keräseen mikko.keranen@kamk.fi

You may also like

Leave a Comment