Pelialan YAMK-tutkinnon ensiaskeleet: tulevaisuuden johtajia pelialalle

Tanja Korhonen, Hannu Juntunen, Tiina Huusko, KAMK

by juhosalminen
0 comment
Opiskelijaryhmä opiskelemassa pöydän äärellä

Syksyllä 2023 saavutettiin merkittävä virstanpylväs Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) pelialan koulutuksessa, kun ensimmäiset pelialan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat aloittivat opintonsa uusissa Master of Game Business Management -koulutuksissa. Englanninkielinen koulutus keskittyy pelialan johtamiseen ja kansainväliseen peliliiketoimintaan sekä pelikehitysprojektien hallintaan. Tämä koulutus antaa opiskelijoille eväitä pelialalla etenemiseen sekä seuraavan sukupolven innovaatioiden ja kehityksen johtamiseen.  

Neogames (2023, 4) kuvaa pelialan raportissa, kuinka edellisten kahden vuosikymmenen aikana Suomen peliteollisuus on kasvanut merkittävästi. Peliala on kasvanut monipuoliseksi ja kilpailluksi teollisuudenalaksi, jossa johtajuustaidot ovat keskeisessä asemassa menestyksen saavuttamiseksi. Suomen peliteollisuus oli liikevaihdolla mitattuna Euroopan viiden suurimman pelikehittäjämaan joukossa (Neogames, 2023, 4). Game Business Management -koulutuksessa opiskelijat saavat syvällisen ymmärryksen siitä, mitä vaaditaan menestyksekkään peliprojektin johtamiseen sekä tiimien motivoimiseen ja ohjaamiseen. Peliala on myös globaali ilmiö, ja kansainvälisen liiketoiminnan ymmärtäminen on välttämätöntä menestyksen saavuttamiseksi alalla, minkä vuoksi osana tutkintoa opiskellaan kansainvälistä peliliiketoimintaa, markkinoiden eroja eri alueilla ja kansainvälisen liiketoiminnan strategioita. Lisäksi opiskelijat saavat perusteellisen käsityksen pelikehitysprojektien hallinnasta, mukaan lukien resurssien hallinta, aikatauluttaminen ja riskienhallinta.  

Game Business Management -koulutuksen yleisenä tavoitteena on kouluttaa pelialan yritysten ja organisaatioiden johtamisen ja kehittämisen asiantuntijoita. Koulutuksen avulla opiskelija voi kehittää paitsi omaa osaamistaan ja verkostojaan, myös työyhteisöään. Opinnäytetyössä kehitetään toimeksiantajien organisaatioita erilaisten tutkimus- ja kehittämismenetelmien avulla. Arenen (2022) suosituksessa YAMK-tutkintojen yhteisiksi kompetensseiksi on nimetty oppimaan oppinen, työelämässä toimiminen, eettisyys, kestävä kehitys, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sekä ennakoiva kehittäminen. Kaikki nämä on pyritty huomioimaan myös Game Business Management -koulutuksen suunnittelussa. Opinnot toteutetaan englanniksi, sillä pelialalla vuoden 2020 lopussa ulkomaalaisten palkansaajien osuus oli noussut hieman yli 30 prosenttiin (Neogames, 2023, 23), joten alan työkieli on usein englanti.  

“Meillä on mahtava ryhmä opiskelijoita master-ohjelmassa! Olen todella nauttinut oppimisesta ja ideoiden jakamisesta toisten kanssa. Kurssit ovat antaneet minulle uusia näkökulmia ja saaneet minut ajattelemaan uudella tavalla myös työelämässä. Omien opintojen aikatauluttamisessa on paljon joustavuutta, mikä tarkoittaa myös paljon omaa vastuuta. Melkein toivoisin, että luentoja olisi enemmän, sillä ne ovat olleet mielenkiintoisin ja mukaansatempaavin osa opintoja, mutta samalla siihen olisi hankala löytää aikaa.” 

Sofia Korhonen
Master of Game Business Management -ryhmän 1. vuoden opiskelija 

KAMKin Master of Game Business Management –koulutuksien sisältöjä on suunniteltu osana EU:n osarahoittamaa PELIKAN-hanketta. Hankkeen yhtenä päätavoitteena on tuottaa KAMKille uudet, pelialan yrityksien tarpeita ja toiveita vastaavat englanninkieliset pelialan AMK- ja YAMK-tasoiset työn ohessa opiskeltava (part-time) ja päätoiminen kampuksella opiskeltava (full-time) Master-koulutus. Uusi AMK-tasoinen pelialan koulutus alkaa ensimmäistä kertaa syksyllä 2024.  

 

Lähteet 

Arene. (2022). Suositus ammattikorkeakoulujen yhteisistä kompetensseista ja niiden soveltamisesta. Saatavilla 10.4.2024 https://arene.fi/julkaisut/suositus-ammattikorkeakoulujen-yhteisista-kompetensseista-ja-niiden-soveltamisesta-2022/ 

Neogames. (2023). The Game Industry of Finland. Saatavilla 10.4.2024 https://neogames.fi/fi/tietoa-toimialasta/  

PELIKAN-hankkeen nettisivut: https://www.kamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/PELIKAN 

Kirjoittajat: 

Tanja Korhonen, FT (tietojenkäsittelytiede), yliopettaja, Master School, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Hannu Juntunen, insinööri, projektipäällikkö, Teknologian osaamisalue, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Tiina Huusko, YTM, viestintäsuunnittelija, Teknologian osaamisalue, Kajaanin ammattikorkeakoulu

You may also like

Leave a Comment