Tietoja blogista

by jaanasalo

Suuria tekoja on Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) blogisivusto, jossa viestitään KAMKin kohderyhmiä kiinnostavia asioita tki-toiminnasta, koulutuksesta, sekä oppimisesta ja opetuksen kehittämisestä. Blogijulkaisut ilmestyvät verkossa julkaisu kerrallaan.

Suuria tekoja on aloittanut toimintansa 2023.

Julkaisemisesta päättää ja vastaa toimituskunta. Kirjoittaja on vastuussa julkaisunsa sisällöstä.

Suuria tekoja alustalla julkaistaan blogitekstejä, jotka voivat sisältää myös podcasteja tai videoita.

Kirjoittajat ja kohderyhmä

Kirjoittajina toimivat KAMKin asiantuntijat yhdessä yhteistyökumppaneiden ja opiskelijoiden kanssa. Kohderyhmä ovat työelämän edustajat ja asiantuntijat sekä opiskelijat.

Julkaisukielet

Julkaisukielet ovat suomi, englanti

Julkaisija

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Julkaisutoimikunta

Kirjastonjohtaja Riitta-Liisa Karjalainen
Tietopalvelusihteeri Virva Mannberg-Palmu

Viestintäpäällikkö Tanja Keränen

Kehitysjohtaja Mikko Saari (Koulutuksen kehittääminen)
Koulutusjohtaja Eija Heikkinen (SoTeLi-osaamisalue ja KAMK Master School)
Koulutusjohtaja Jari Kähkönen ( Teknologia ja Business-osaamisalue)