Kutsu suuriin tekoihin

Matti Sarén, KAMK

by juhosalminen
0 comment
Pimeästä metsästä loistaa sininen valo

Tervetuloa seuraamaan Kajaanin ammattikorkeakoulun Suuria tekoja-blogia. On ilo ja kunnia toivottaa Sinut mukaan matkalle, jossa avaamme korkeakoulumme koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotyön tuloksia, pohdimme työelämäkorkeakoulun roolia ja merkitystä yhteiskuntaamme kehittävänä toimijana sekä kutsumme Sinut osallistumaan yhteiseen matkaamme entistä paremman huomisen tekemisessä.

Ammattikorkeakouluilla on selvä äärimmäisen tärkeä rooli työelämän kehittämisessä. Yli kolmikymmenvuotisen historiansa alussa painotettiin niiden alueellista merkitystä. Maailman globalisoituessa ja osaamistarpeiden monipuolistuessa korkeakoulujen rooli osana Suomalaista osaamisekosysteemiä ja myös kansainvälistä yhteisöä on kasvanut. Näin on myös Kajaanin ammattikorkeakoulun osalta. Tuemme vankasti toiminta-alueemme osaajatarvetta. Samalla kuitenkin otamme vakavasti koko Suomen haasteet kouluttaen sairaanhoitajia, matkailun asiantuntijoita, sosionomeja ja insinöörejä myös Koillismaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla.

Työelämä kehittyy perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen yhteisenä ponnistuksena. Tutkimustulosten merkitys yhteiskunnalle syntyy tulosten julkaisun ja niiden soveltamisen kautta. Tämä on Suomessa ymmärretty korkeakoulujärjestelmäämme rakennettaessa; tiedeyliopistot ja tutkimuslaitokset keskittyvät uuden tieteellisen tiedon tuottamiseen ja julkaisemiseen, ammattikorkeakouluille on uskottu soveltavan tieteen tehtävä ja tutkimustulosten vieminen työelämän kehittämiseen. Tämän työn laaja näkyväksi tekeminen on blogimme yksi tehtävistä.

Merkittävä osa uuden löytämistä ja kehittämistä tehdään osana opinnäytetöitä. Vuonna 2023 KAMKilta valmistui yli 360 AMK tutkintoa ja 105 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Näissä töissä tehdyt havainnot, innovaatiot ja kehittäminen ansaitsee tulla esitellyksi laajalle yleisölle. Niin ikään julkinen dialogia eri toimijoiden ja vaikuttajien kanssa on tervetullut osa korkeakoulun työtä yhteiskunnan hyväksi. Siksi toivotamme tervetulleeksi myös opiskelijoidemme ja sidosryhmiemme kirjoitukset.

Viime vuonna oli historiamme 30-vuotisjuhlat. Juhlistimme taivalta sloganilla ”Älyn valo näkyy kauas”. Se on mainio tiivistys tehtävistämme tuoda osaamista, sivistystä ja menestystä. Näkyköön työmme ja kantakoon se hyvää hedelmää jatkossakin, myös tämän blogimme kautta.

 

Näillä ajatuksilla ja sanoilla toivotan Sinut tervetulleeksi ja osallistumaan.

Leave a Comment